Despre AISR

Inființată în octombrie 2012, Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) este o asociație profesională care dorește să sprijine agricultura românească.

Misiunea principală a AISR este promovarea și susținerea utilizării semințelor certificate de către agricultori, în scopul creșterii producției agricole în România, dar și promovarea rezultatelor cercetării privind noile tehnici genomice.

Alianța Industriei Semințelor din România are caracterul unei asociaţii private, profesionale, independente, non-guvernamentale, non-profit, apolitice și are personalitate juridică, guvernată de legea civilă.

AISR reunește companii de prestigiu din domeniul cercetării, ameliorării, producerii și comercializării seminţelor cu genetică superioară și își dorește să fie voce a agriculturii Romania.

Scopul AISR

Promovarea și susținerea industriei semințelor certificate în scopul creșterii producției agricole în România și promovarea rezultatelor cercetării privind noile tehnici genomice.

Misiunea AISR

Dialogul cu alte asociații profesionale/patronale din agricultura românească și furnizarea de feedback/input autorităților competente.

Susținerea și promovarea creșterii gradului de cunoaștere, în rândul fermierilor români, a utilizării semințelor certificate și promovarea rezultatelor cercetării privind noile tehnici genomice.

Apărarea drepturilor membrilor Asociației privind proprietatea intelectuală specifică pe teritoriul României.

Reprezentarea intereselor nepatrimoniale ale membrilor săi în fața autorităților competente în domeniu.

Obiectivele AISR

AISR dorește în special susținerea dezvoltării industriei semințelor certificate în țara noastră, prin desfășurarea și susținerea unor acțiuni privind simplificarea procedurilor de certificare și întreţinerea dialogului constructiv cu autoritățile competente implicate în procesul de reglementare a semințelor certificate.

AISR va purta un dialog permanent cu toate asociaţiile profesionale și patronale din agricultura românească şi va furniza date de specialitate autorităţilor competente în consultările publice deschise de acestea.

Organizarea de întâlniri ale membrilor Asociaţiei cu mass media, reprezentanţi ai publicului larg (asociaţii, ONG –uri) în vederea informării cât mai corecte asupra domeniului seminţelor certificate și a noilor tehnici genomice.

AISR va apăra drepturile privind proprietatea intelectuală specifică pe teritoriul României prin recunoașterea brevetelor și varietăţilor de semințe înregistrate conform legislației comunitare și totodată se vor combate contrafacerile de sămânță apărute tot mai des pe piață.

Implementarea unor acţiuni de informare la nivelul publicului larg şi al autorităţilor publice din domeniul agriculturii, mediului, sănătăţii şi economiei cu scopul de a populariza beneficiile utilizării seminţelor certificate.

Afilierea la alte organisme naţionale şi internaţionale, ale căror scopuri corespund activităţilor pentru care a fost înfiinţată.