Regulament Comisia Europeana


„Comisia Europeană a adoptat  REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI, din 30 martie 2020, privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19). Acest act normativ este de natură a permite o deblocare a transportului de semințe, animalelor, furajelor și altor input-uri pentru agricultură."


 

© Copyright 2013, Alianţa Industriei Seminţelor din România. All rights reserved.