AISR in sprijinul fermierilor din Romania

                                                                                     

 ALIANȚA INDUSTRIEI SEMINȚELOR DIN ROMÂNIA (AISR) ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR DIN ROMÂNIA

 

AISR are ca misiune principală promovarea și susținerea utilizării semințelor certificate de către agricultori, în scopul creșterii producției agricole în România.

·         Asociația AISR are 14 membrii reprezentând cele mai importante companii românești și străine care produc, procesează și comercializează semințe în România. 

·         Activitățile de producere, prelucrare și comercializare a semințelor în România se desfășoară în conformitate și cu stricta respectare a legislației în vigoare.

·         Actuala legislație națională transpune legislația europeană (CE) și internațională (OECD)  specifică privind calitatea semințelor și a materialului săditor.

·         Fermierii români au acces la sămânță și material săditor la aceleași standarde de calitate și performanță valabile în întreaga Uniune Europeană.

·         Limitele inferioare impuse de legislația națională în ceea ce privește germinația sunt aceleași ca și în celelalte state membre.

·         Sămânța provenită din alte state membre îndeplinește condițiile de calitate impuse de legislație.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați office@aliantasemintelor.ro

© Copyright 2013, Alianţa Industriei Seminţelor din România. All rights reserved.